Boeken

 

kaftoratie2019

Religie en democratie in het

perspectief van Alexis de Tocqueville

(oratie Radboud Universiteit, 19 juni 2019)

 

 

 

 

kiesrecht2018

Wat komen jullie hier doen?

Vrouwenkiesrecht tussen geloof,

politiek en samenleving, 1883 – 2018

(red. met Hillie van de Streek).

Valhof  Pers 2019

ISBN: 9789056254957

 

 

 

J2GB2018

State and Religion:

Re-assessing a mutual relationship,

Eleven International Publishing 2018

ISBN 9789462368286

 

 

 

 

J2derdedrukNL2018

Overheid en godsdienst. Herijking

van een onderlinge relatie,

derde herziene druk.

BoomJuridisch 2018

ISBN 9789462904606

(Dit boek werd bekroond met de Jhr. Mr. A.F.

de Savornin Lohmanprijs).

 

 

 

200 jaar koninkrijk2013

200 jaar Koninkrijk: religie, staat en samenleving

(Sophie van Bijsterveld, Richard Steenvoorde red.)

Oisterwijk: Wolf 2013

ISBN 978 94 6240 066 5

 

 

 

oratieuvt2011

Burger tussen religie, staat en markt,

inaugurele rede UvT, 2 december 2011

 

 

 

 

 

 

 

J2eerstedruk2008

Overheid en godsdienst:

Herijking van een onderlinge relatie.

Nijmegen: Wolf Legal Publishers

 ISBN: 9789058504524

Tweede Druk 2009

 

 

IMG_57332002

The Empty Throne:

Democracy and the  Rule of Law

in Transition. Utrecht: Lemma

ISBN: 9059310888

 

 

 

hybrideUni2000 

De hybride universiteit: het onverenigbare

verenigd? De  integratie van taak en markt in de

universiteit van  de toekomst

(met C.A.M. Mouwen)

‘s-Gravenhage: ElsevierBedrijfsinformatie

ISBN: 9057494973

 

 

 

godsdienstvrijheid in Eur perspectief1998

Godsdienstvrijheid in Europees perspectief

Deventer:   W.E.J. Tjeenk Willink

ISBN: 9027139652

 

 

 

 

Grondr en zelfregulering1997

Kummeling, H.R.B.M., & Bijsterveld, S.C. van, (red.)

Grondrechten en zelfregulering

Deventer: Tjeenk Willink. (Schoordijkreeks).

  

 

 

 

 

Delen: