Nieuw boek ‘200 Jaar Koninkrijk: religie, staat en samenleving’

De meest kleurrijke hoofdstukken van de Nederlandse staatkundige geschiedenis200 jaar koninkrijk liggen wel op het snijvlak van religie, staat en samenleving. De laatste jaren is deze verhouding opnieuw onderwerp van een levendig maatschappelijke en politiek debat. Het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden vormt de aanleiding om de verhouding tussen religie, staat, en samenleving onder de loep te nemen.

Wat zegt het herleefde debat over religie over de Nederlandse samenleving anno 2013? Zijn er constanten in de godsdienstpolitiek van de Oranjevorsten en die van de moderne staat? Is de betekenis van religieus geïnspireerde waarden niet aan een maatschappelijke herwaardering toe? Is de ongemakkelijke verhouding tussen religie en de markt terecht? Zijn wij burgerschap niet te zeer gaan versmallen tot de relatie met de staat? Vragen als deze zijn uitgangspunt van dit boek. Aan de hand daarvan worden de diepterelaties tussen religie in de verhouding tot overheid, samenleving, markt en burgerschap onderzocht.

Toonaangevende auteurs hebben een bijdrage geleverd aan dit boek, in delen over Oranje, Samenleving, Markt, Burgerschap en Koninkrijk. Mede vanuit historische ontwikkelingslijnen duiden zij vraagstukken die anno 2013 leven op het snijvlak van religie, staat en samenleving en schetsen zij perspectieven voor de toekomst. De hoofdstukken onder deze thema’s worden voorafgegaan door een bespiegelende inleiding en zij worden afgesloten door een vraaggesprek met Minister van Staat Frits Korthals Altes die met de ogen van Thorbecke 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden onder de loep neemt.

Dit boek wil – soms vergeten – kleinoden uit de geschiedenis van religie, staat en samenleving tot leven wekken en inzicht bieden in de onderlinge verhouding van deze fenomenen vandaag de dag. Mede vanuit historische ontwikkelingslijnen duiden de bijdragen in dit boek actuele vraagstukken en schetsen zij perspectieven voor de toekomst. Daarmee bieden de auteurs stof tot nadenken en nodigen zij uit tot verdere discussie.

200 jaar Koninkrijk: religie, staat en samenleving (redactie: Sophie van Bijsterveld en Richard Steenvoorde), Oisterwijk: Wolf 2013 (www.wolfpublishers.nl)

Over 200 jaar Koninkrijk, zie verder: http://www.200jaarkoninkrijk.nl/publicaties

Delen:

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

    De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>